0931.106.691

thangbv066@gmail.com

T2-T7: 8:00 - 18:00

CASE 29: SINH THIẾT U TUYẾN MANG TAI DƯỚI SIÊU ÂM

Chia sẻ bài viết:

Bác sĩ Bùi Thắng - Chuyên can thiệp dưới siêu âm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Scroll to Top

ĐĂNG KÝ KHÁM TRỰC TUYẾN