0931.106.691

thangbv066@gmail.com

T2-T7: 8:00 - 18:00

CASE 26: CAN THIỆP BƯỚU GIÁP BẰNG SÓNG CAO TẦN

Chia sẻ bài viết:

Chú bệnh nhân người CAMPUCHIA được can thiệp bướu giáp bằng sóng cao tần.

Sau can thiệp chú nghỉ ngơi một lát rồi ra về ❤️

Home

Bác sĩ Bùi Thắng - Chuyên can thiệp dưới siêu âm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Scroll to Top

ĐĂNG KÝ KHÁM TRỰC TUYẾN